Jak kupowac

Regulamin sklepu Polsmak Delicatesen

Polsmak Ltd 39 Balls Pond Road, London N1 4BW tel:02072757045, e-mail info@polsmak.co.uk

§1 Składanie zamówień

 1. Warunkiem realizacji zamówienia jest poprawne i zgodne z prawdą podanie następujących informacji:
  – imię i nazwisko zamawiającego
  – numer telefonu kontaktowego
  – dokładny adres dostawy
  – wyszczególnienie zamawianych towarów
 2. Sklep Polsmak Ltd zastrzega sobie prawo do nie realizowania zamówień w przypadku, gdy informacje podane podczas składania zamówienia są niejasne , niepełne lub niepoprawne.
 3. Zamówienia w naszym sklepie można składać:
  – internetowo poprzez formularz
  – osobiście w naszym sklepie
 4. Po złożeniu zamówienia na stronie www.polsmak.co.uk poprzez formularz. Klient otrzymuje wiadomość e-mail z informacjami dotyczącymi zamówienia
 5. Umowa sprzedaży towaru na podstawie złożonego i potwierdzonego zamówienia zwierana jest w języku polskim lub angielskim.

§2 Realizacja zamówień

  1. Zamówienia realizujemy wyłącznie po pomyślnym potwierdzeniu po przez email zwrotny, weryfikacja i potwierdzenie zamówienia następuje tego samego dnia roboczego lub dnia następnego – w przypadku złożenia zamówienia w godzinach popołudniowych lub wieczornych
  2. Potwierdzenie zamówienia obejmuje następujące informacje:
   – nazwa towarów
   – zamówiona ilość
   – sposób dostarczenia
   – termin dostarczenia
   – koszt dostawy
   – całkowity koszt zamówienia
   – forma płatności
   – adres dostawy
  3. Zamówienie, które z powodu braku kontaktu z zamawiającym nie będzie mogło być potwierdzone w ciągu 24 godzin od jego otrzymania, zostaje anulowane
  4. W przypadku niektórych, mało popularnych towarów, sprowadzanych na specjalne zamówienie, bądź też z wydłużonym terminem realizacji, zrealizowanie zamówienia może być w szczególnych przypadkach warunkowane wpłaceniem zaliczki w wysokości 10% zamówienia
  5. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez sklep, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży pomiędzy sklepem Polsmak Ltd i zamawiającym.

Sprzedaż alkoholu w ramach sklepu internetowego dokonywana jest wyłącznie osobom pełnoletnim i pod warunkiem odbioru dostarczonego alkoholu przez osobę pełnoletnią.
Osoby dostarczające zakupy uprawnione są do żądania okazania dokumentu stwierdzającego wiek nabywcy i nie wydania towaru w przypadku nie spełnienia warunku pełnoletności.

§3 Sposoby płatności

 1. Podane ceny wszystkich oferowanych artykułów w naszym sklepie są cenami brutto
 2. Można u nas bezpiecznie zapłacić za towar nastepujaco :- robiąc przelew na konto bankowe
  – płacąc kartą kredytową ,debetowa za pośrednictwem firmy Protx
  – płacąc osobiście w naszym sklepie

§4 Transport towaru

 1. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem kuriera i zwykle dostarczany na drugi dzień roboczy lub tego samego dnia jesli zamowienie zostalo złożone do godziny 12.
 2. Odbiór przesyłki należy pokwitować kurierowi własnoręcznym podpisem, wszelkie uwagi dotyczące ewentualnej niezgodności i kompletności towaru należy zgłaszać do naszego sklepu najlepiej w dniu odebrania przesyłki lub najpóźniej w następnym dniu roboczym

§5 Koszt i czas dostawy

 1. Pełny koszt dostawy dla każdego zamówienia wraz z ewentualnymi opłatami za dostawę w jasny sposób podawany jest podczas potwierdzenia zamówienia
 2. Czas dostawy towaru dla większości realizowanych zamówień wynosi do 24h roboczych – wraz z potwierdzeniem zamówienia konsultant sklepu podaje przybliżony dzień dostarczenia – jeśli termin ten miałby ulec zmianie Klient jest o tym fakcie natychmiast informowany
 3. W przypadku braku towaru w magazynie Klient jest o tym informowany, w takim przypadku może zrezygnować z zamówienia bądź też przyjąć późniejszy wskazany termin dostarczenia,lub tez wybrac towar zblizony.

§9 Ochrona danych osobowych

 1. Podanie danych osobowych przy składaniu zamówienia jest dobrowolne, jednakże nie podanie tych danych spowoduje, iż nie będziemy mogli zrealizować zamówienia
 2. Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia, w celu obsługi ewentualnych reklamacji, w celu ułatwienia przyszłych zakupów .
 3. Dane osobowe będą przetwarzane przez sklep z zachowaniem wymogów bezpieczeństwa określonych w akcie o ochronie danych osobowych. Każdy z klientów ma prawo wglądu do swoich danych, ich poprawiania oraz żądania o zaprzestanie ich przetwarzania, co należy zgłosić do siedziby firmy

§10 Postanowienia końcowe

 1. Adres siedziby firmy jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy i brzmi on następująco:
  Polsmak Ltd 39 Balls Pond Road , London N1 4BW
 2. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego umowy kupna – sprzedaży, treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia zamówienia
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy Kodeksu Cywilnego, a w ekstremalnych sytuacjach sprawy sporne rozstrzygają sądy właściwe dla siedziby sprzedawcy. Niemniej jednak, wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów kupna – sprzedaży między sklepem Polsmak Ltd a Klientami zawsze rozstrzygane będą w pierwszej kolejności na drodze polubownego rozwiązania
 4. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w powyższym regulaminie

Regulamin wszedł w życie z dniem 25 Luty 2009.